Hasil Pertandingan Osaka International Challenge 07 April 2018

Hasil Pertandingan Osaka International Challenge 07 April 2018

Hasil Pertandingan Osaka International Challenge 2018

Hasil Pertandingan Osaka International Challenge 2018

1 Kim Won Ho Kenya Mitsuhashi 21-16 21-13
Yu Rim Lee Naru Shinoya
2 Kodai Naraoka Yusuke Onodera 21-14 21-16
3 Mohamad Arif Abdul Latif Inkarat Apisuk 21-16 23-21
Nur Mohd Azriyn Ayub Tanupat Viriyangkura
4 Ayaho Sugino Yui Hashimoto 19-21 21-15 21-11
5 Naoko Fukuman Erina Honda 14-21 21-11 21-17
Kurumi Yonao Nozomi Shimizu
1 Ayako Sakuramoto Rira Kawashima 21-16 21-13
Yukiko Takahata Saori Ozaki
2 Yu Igarashi Minoru Koga 21-19 21-15
3 Ayumi Mine Minatsu Mitani 13-21 21-19 21-12
4 Yunosuke Kubota Tadayuki Urai 23-21 21-16
Chiharu Shida Rena Miyaura
5 Hirokatsu Hashimoto Min Hyuk Kang 17-21 21-17 21-18
Hiroyuki Saeki Kim Won Ho